De vereniging is opgericht in oktober 1936. Er was destijds behoefte aan een Christelijke muziekvereniging in Lemmer. Initiatiefnemers van het eerste uur waren Gerlof van der Gaast en Thys Kuiper. "Sa binne wy úteinset, wy hiene neat en wisten van neat" schrijft Thys Kuiper in het jubileumboek van 50 jaar Crescendo. Het waren moeilijke beginjaren voor de vereniging met weinig geld en middelen. In de oorlog repeteerde Crescendo in een lokaal van de Christelijke school. Toen er in de tweede wereldoorlog op last van de Duitse bezetter een bord aan de muur moest met "Verboden voor Joden" zijn de repetities gestopt . Hier wilden de Crescendo leden niet aan meewerken. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt.
Het waren roerige jaren, alles moest weer worden opgestart. Veel leden zochten elders werk of moesten hun dienstplicht vervullen in het voormalig Nederlands-Indië. Er bleef maar een klein groepje over om de vereniging voort te zetten. 

Toen dirigent Rinke Nijdam in 1949 de “directeur” werd kreeg Crescendo de wind in de rug. Het ledental groeide weer gestaag en vooral door de inspanningen van Nijdam steeg ook het muzikale peil. Er werd weer deelgenomen aan concoursen en Crescendo, nog steeds in harmonie bezetting, klom van de derde afdeling naar uitmuntendheid (1962 Sneek).
Op de ledenvergadering van 1952 werd, door het steeds kleiner wordende aantal klarinetten , met tegenzin besloten om tijdelijk als fanfare door te spelen. Een beslissing die nooit is teruggedraaid. Gezien de muzikale vorderingen in de jaren erna was dit ook niet noodzakelijk.
Een hoogtepunt was in 1961 het vijfentwintigjarig jubileum van Crescendo. In de tot concertzaal omgebouwde garage-Aukema aan de Nieuwburen werd een concert gegeven voor maar liefst 700 belangstellenden. Ook het behalen van het hoogst aantal punten, op een door zustervereniging Excelsior georganiseerd concours in Lemmer, was een opsteker.

Helaas kon Crescendo dit niveau niet volhouden. Hierdoor liep het ledental en de prestaties aanzienlijk terug tot een absoluut dieptepunt van 17 leden in 1968. 
Door de lage opkomst werd besloten om de repetities dan maar tijdelijk te stoppen, ook omdat dirigent Nijdam door gebrek aan financiële middelen, niet meer kon worden betaald.
Een jaar later op 9 september 1969 werd besloten om weer te repeteren. Ondertussen was Albert Seinen (cornettist bij Crescendo) reeds begonnen met het opleiden van een aantal leerlingen. Om gezondheidsredenen besloot Nijdam te stoppen en droeg de dirigeerstok over aan Albert Seinen. Door de inzet van de leden, maar vooral door het opleiden van jonge muzikanten door Seinen, klauterde Crescendo weer bij de wal op. Hel ledental nam door het instromen van veel jeugd weer toe en begin jaren tachtig is deelname aan het concours weer mogelijk.

Met veertig leden en een jong en enthousiast bestuur werd aan een nieuw tijdperk begonnen. Veel activiteiten waaronder concerten, een fanfarefestival, studieweekenden, sectierepetities en individuele opleiding deden het muzikale niveau stijgen.
In 1985 nam de nog jeugdige dirigent Willem Aukema uit Sondel de stok over. De eerste concoursdeelname met Willem Aukema in Surhuisterveen was meteen een schot in de roos. Uitzinnig van vreugde was men bij Crescendo met een hele dikke eerste prijs met lof.

In 1986 werd 50 jaar Crescendo gevierd met een festival voor 12 korpsen (waaronder zustervereniging Excelsior), een reünie voor oud leden en een prachtig jubileumconcert. Christelijke muziekvereniging "Crescendo fan De Lemmer" stond weer op de muzikale kaart. Door concoursdeelname werd weer een plaats veroverd in de afd. uitmuntendheid.

Crescendo is nu, in tegenstelling tot de beginjaren, nog steeds springlevend. We repeteren nu op de dinsdagavond in het prachtige multi functionele centrum De Hege Fonnen. Crescendo heeft in het verleden wel een aantal moeilijke jaren gekend maar zit nu al weer geruime tijd in de lift. Er is, met name van jongeren, nog steeds voldoende belangstelling om een instrument in het orkest te leren bespelen. Crescendo is bovendien een actieve vereniging die graag met de tijd meegaat en daar haar programma en activiteiten op afstemt. Naast de goede muzikale prestaties is er ook een hechte verenigingsband tussen de leden van Crescendo.
Muziek kan een belangrijke rol spelen in het leven van de mens en samenleving. Muziek, in welke vorm dan ook, is een uiting van gevoel, emotie en vooral ook van plezier. Het kan meer zeggen en betekenen dan honderden woorden. Crescendo wil als muziekvereniging graag uiting geven aan dat gevoel en zo een bijdrage leveren aan de behoefte van muziek in de samenleving.

Dirigenten Periode
Jurjen Koksma 1936 – 1938
Pieter Hak 1938 – 1939
Laurens de Rook 1939 – 1949
Rinke Nijdam 1949 – 1977
Albert Seinen 1977 – 1985
Willem Aukema 1985 – 1994
Oene Krist 1994 – 2007
Menno Haantjes 2007 – 2010
Gouke Wielenga 2010 – 2011
Arjen Steur
2011 – 2012
Andries Kramer
2012 – heden
 

Nieuwsbrief

U kunt zich hieronder inschrijven voor onze nieuwsbrief, u ontvangt dan regelmatig een mail met het laatste nieuws van C.M.V. Crescendo.

Agenda 2019

Zaterdag 16 maart Lemster Muziek Feest

Dinsdag 21 mei Solistenconcours

Dinsdag 4 juni concert Suderigge

Zondagmiddag 30 juni buitenconcert Lemmer

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner
Banner